Novinky

20.06.2016 PROVOZ O PRÁZDNINÁCH

PROVOZ Majáku - PRÁZDNINY

OD 27. 6. DO 8. 7. 2016

9:00-16:00 HOD.

OD 11. 7. DO 24. 8. 2016

PO a ST 7:30-15:00 HOD.

OD 29. 8. 2016

9:00-18:00 HOD.

01.02.2016 ..:: LETNÍ TÁBORY ::..

Nabídka letních majákových táborů je již k dispozici pod záložkou TÁBORY!

Dětské dopravní hřiště

       Od září 2009 zajišťuje Maják - středisko volného času Vyškov provoz Dětského dopravního hřiště ve Vyškově. V areálu je k dispozici  učebna a  hřiště s dopravními značkami, světelnými signály a překážkami. Hlavní náplní je výuka dopravní výchovy žáků čtvrtých tříd základních škol a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podle tematického plánu Ministerstva dopravy ČR.  Ta probíhá od  září do listopadu a od  dubna do června vždy v dopoledních hodinách

       Také se zde konají soutěže mladých cyklistů a  další akce, jako například Máme rádi zvířata nebo RC Rally Vyškov. Dopravní hřiště využívají i  zájmové útvary SVČ Vyškov , účastníci  příměstských táborů a další neziskové organizace.

 

letecký pohled na DDH

Naši partneři