Příměstské tábory pro SVČ

Projekt "Příměstské tábory pro SVČ Maják Vyškov" je spolufinancován Evropskou unií
pod reg.číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009639

Cílem projektu je prostřednictvím realizace jarních a letních příměstských táborů podpořit osoby pečující o malé děti v době jarních a letních prázdnin a pomoci jim tak sladit pracovní a rodinný život. Příměstské tábory mají charakter nejen rekreační, ale i odborný, zaměřený na určité zájmové oblasti - technika, jezdectví, sport, řemesla, hry, atp.
 
Cílem projektu je také zajistit dětem, které nemají zajištěnu odpovídající péči, zajímavý, nevšední a obohacující program a nabídnout jim tak vhodnou alternativu k pasivnímu trávení volného času a eliminovat negativní vlivy na chování dětí.

logolink

Naši partneři