Novinky

25.02.2019 HLEDÁME POSILY

Hledáme nové človíčky do týmu pedagog

. socialni-pedagog

08.01.2018 ..:: ÚHRADA OD POJIŠŤOVNY ::..

Pokud chcete částku proplatit u Vaši zdravotní pojišťovny, je třeba úhradu provést pouze bezhotovostním platebním stykem. Doporučujeme též se informovat u Vaší zdravotní pojišťovny na AKTUÁLNÍ podmínky, které se mohou v průběhu měnit.

OK Silová všestrannost

Kategorie: 4-členná družstva dívek, 4-členná družstva chlapců
Přihlášky: Přihlášky písemné nebo telefonické posílejte do 22. 3. 2019 na naši adresu: SVČ Vyškov, Brněnská 139/7, pí. Magda Musilová, tel.: 601 383 611
musilova@svcvyskov.cz Bez vyplněné oficiální přihlášky AŠSK a potvrzené ředitelstvím školy nebude družstvo zařazeno do soutěže.
Startovné a cestovné: Účastníci startovné neplatí. Cestovné pořádající organizace neproplácí!
Dozor nad žáky: Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající škola. Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva. Každý účastník turnaje by měl mít u sebe kartičku pojištěnce.
Rozhodčí:
Sportovní ředitel: Mgr. Miloslav Brtníček
Hlavní rozhodčí: Mgr. Miloslav Brtníček
Ředitelka soutěže: Magda Musilová
zástupci zvoleni na technické poradě
Protesty: S vkladem 500 Kč maximálně 10 minut po skončení utkání sportovnímu řediteli. V případě zamítnutí vklad propadá. Řeší sportovní komise.
Pravidla:
1. Štafetový závod: kotoul vpřed na žíněnce, přeběh a přeskok, oběhnutí mety a zpět. Celé družstvo na čas.
2. Hod kriketovým míčkem na cíl vzdálený: chlapci - 8m, dívky - 6m
Hází se do kruhů o průměru 1 a 2 m. Zásahy - vnitřní kruh = 3 body, vnější kruh = 2 body (čára platí v kruhu). Každý závodník má 3 hody, družstvu se hody sčítají.
3. Šplh: šplh o tyči na čas - štafetově (čas se celému družstvu sčítá). V případě nevyšplhání bude družstvo zařazeno mimo soutěž
Umístění: Součet bodů (dle umístění družstva) z obou disciplín se sčítají.
Ceny: 1. - 3. místo bude ohodnoceno v obou kategoriích diplomem a medailí.

S SEBOU OBUV DO TĚLOCVIČNY S BÍLOU PODRÁŽKOU!!!!

Magda Musilová
ředitelka soutěže
Maják - středisko volného času Vyškov

Mgr. František Herman
předseda OR
Asociace školních sportovních klubů Vyškov

Kód 186114
Název OK Silová všestrannost
Termín konání 27.03.2019 13:30 - 16:00
Místo konání ZŠ Vyškov, Tyršova
Hlavní vedoucí Magda MUSILOVÁ
Věková skupina 8-10 let
Sraz účastníků v ZŠ Vyškov, Tyršova
Vybavení na akci obuv do tělocvičny s bilou podrážkou, sport. obleč

Naši partneři