Novinky

30.11.2020 OMEZENÍ PROVOZU MAJÁKU TRVÁ DO 6. 12. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30.10.2020, ve kterém se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání, oznamujeme, že omezení provozu Majáku pokračuje až do 6.12.2020. O případných změnách vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení a přejeme vám všem pevné zdraví.

16.10.2020 PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ

Správce DDH

05.10.2020 PROVOZ PODATELNY MAJÁKU

DOBA V DOBĚ OMEZENÍ – COVID

5. října - 1. listopadu 2020

otevřeno pouze PO a ST

10:00 – 16:00 hod.

01.10.2020 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Správce DDH Vážení rodiče, milé děti, na základě nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně bude od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 pozastavena naše veškerá činnost. Je nám velmi líto, že se v tomto termínu nepotkáme v kroužcích ani na akcích.

Pokud nebude splněný počet garantovaných schůzek za první pololetí, tak případný přeplatek budeme řešit koncem ledna 2021.

O dalších podrobnostech a případných změnách vás budeme průběžně informovat e-mailem.

Děkujeme za pochopení. https://www.khsbrno.cz/admin/upload/uredni_deska/ud_775_1409.pdf

Příměstské tábory EU

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY EU
(financovány z projektu Evropské unie)
 
       Maják - středisko volného času Vyškov, získal na období tří let, 2019 – 2021, dotaci na realizaci příměstských táborů pro děti od 6 – 15 let s cílem přispět k podpoře rodiny, slaďování pracovního a rodinného života, předcházení sociálního vyloučení prostřednictvím zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin.
 
       Projekt : Příměstské tábory pro SVČ Maják Vyškov reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009639, je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Více informací zde: 

PT Léto v PINU 2020  (EU)
PT Bezva prázdniny (EU)
PT Kouzelný svět (EU)
PT ZOO Park Vyškov červenec (EU)
PT ZOO Park Vyškov srpen (EU)
PT Letní prázdniny v sedle-1.turnus (EU)
PT Letní prázdniny v sedle-2.turnus (EU)
PT Letní prázdniny v sedle-3.turnus (EU)
PT Hry bez hranic BKR ČR - I. (EU) 
PT Hry bez hranic BKR ČR - II. (EU) 
PT Hry bez hranic BKR ČR - III. (EU) 
PT Polytechnický modelářský tábor (EU) 
PT Artušovi zbojníci (EU)
PT Hry bez hranic (EU)
PT Duhové dny (EU)
PT Malá velká dobrodružství (EU)
PT Rousínov I.turnus (EU)
PT Rousínov II.turnus (EU)
PT Rousínov III.turnus (EU)

Dokumenty ke stažení:

 Informace pro rodiče k příměstským táborům EU 2020 (v .pdf 439 kB)

 Monitorovací list podpořené osoby (v .pdf 419 kB)

 Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - A pro zaměstnané (v .pdf 480 kB)

 Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - B pro studující či na rekvalifikaci  (v pdf 481 kB)

 Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - C pro evidované na ÚP (v .pdf 477 kB)

 Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - D pro OSVČ 
 

Naši partneři