Novinky

24.06.2020 LETNÍ PRÁZDNINY - PROVOZ

29. 6. - 3. 7. 2020 --> 10:00-16:00

8. 7. - 19. 8. 2020 --> PO a ST 7:00-16:00

od 24. 8. 2020 --> 10:00-18:00

05.06.2020 TÁBORY MAJÍ ZELENOU

TÁBORY MAJÁKU MAJÍ ZELENOU!!! Máme dobrou zprávu pro všechny děti i rodiče: "Tábory Majáku budou pro všechny přihlášené děti." Na táborníky (pobytové i příměstské) se těší vedoucí, kuchaři i zdravotníci :-) Správce DDH

31.03.2020 SOUČASNÁ SITUACE

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se situace s COVID-19 stále vyvíjí, budeme problematiku přerušené činnosti kroužků řešit po skončení mimořádných opatření vlády ČR. Následně Vás o dalším postupu budeme informovat. Děkujeme všem za trpělivost, dodržování preventivních opatření vlády i za vzájemnou pomoc.

Příměstské tábory EU

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY EU
(financovány z projektu Evropské unie)
 
       Maják - středisko volného času Vyškov, získal na období tří let, 2019 – 2021, dotaci na realizaci příměstských táborů pro děti od 6 – 15 let s cílem přispět k podpoře rodiny, slaďování pracovního a rodinného života, předcházení sociálního vyloučení prostřednictvím zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin.
 
       Projekt : Příměstské tábory pro SVČ Maják Vyškov reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009639, je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Více informací zde: 

PT Léto v PINU 2020  (EU)
PT Bezva prázdniny (EU)
PT Kouzelný svět (EU)
PT ZOO Park Vyškov červenec (EU)
PT ZOO Park Vyškov srpen (EU)
PT Letní prázdniny v sedle-1.turnus (EU)
PT Letní prázdniny v sedle-2.turnus (EU)
PT Letní prázdniny v sedle-3.turnus (EU)
PT Hry bez hranic BKR ČR - I. (EU) 
PT Hry bez hranic BKR ČR - II. (EU) 
PT Hry bez hranic BKR ČR - III. (EU) 
PT Polytechnický modelářský tábor (EU) 
PT Artušovi zbojníci (EU)
PT Hry bez hranic (EU)
PT Duhové dny (EU)
PT Malá velká dobrodružství (EU)
PT Rousínov I.turnus (EU)
PT Rousínov II.turnus (EU)
PT Rousínov III.turnus (EU)

Dokumenty ke stažení:

 Informace pro rodiče k příměstským táborům EU 2020 (v .pdf 439 kB)

 Monitorovací list podpořené osoby (v .pdf 419 kB)

 Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - A pro zaměstnané (v .pdf 480 kB)

 Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - B pro studující či na rekvalifikaci  (v pdf 481 kB)

 Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - C pro evidované na ÚP (v .pdf 477 kB)

 Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - D pro OSVČ 
 

Naši partneři