Novinky

04.09.2017 KROUŽKY – PRVNÍ SCHŮZKY

Většina kroužků zahajuje svou činnost na konci září/začátku října. Informace o prvních schůzkách jednotlivých kroužků naleznete v podrobných informacích - datum zahájení.

Autíčka - závody na autodráze

POPIS KROUŽKU:
Závody modelů autíček na čtyřproudové autodráze, která se nachází v suterénu SVČ Vyškov.

Cena a počet schůzek: bude ještě upřesněno. Kroužek je 1x týdně, krom svátků a prázdnin.


V ceně je zahrnut pronájem místnosti, materiál, základní pojištění, lektor, režijní náklady zájmového útvaru.

ODBORNÝ LEKTOR:
Jarek Černý (tel.: 737 237 058)

Termín a čas konání kroužku bude ještě upřesněn.
I. úvodní informační schůzka se bude konat září - říjen 2017, suterén - autodráha. Upřesněný termín a čas bude zaslán přihlášeným na e-mail.

Těším se.

Kód 177010
Název Autíčka - závody na autodráze
Místo konání Budova SVČ Vyškov
Hlavní vedoucí Roman CHELÍK
Věková skupina 7-99 let
Vybavení na kroužek dle instrukcí na I. schůzce
V ceně zahrnuto lektor,materiál,pronájem,režie,pojištění
Cena 1. pololetí 500,- Kč
Cena 2. pololetí 500,- Kč
Datum ukončení 10.06.2018
Kontakt Roman Chelík +420 601 383 312 (vedoucí oddělení)
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno

Naši partneři