Interní zaměstnanci

O NÁS - INTERNÍ ZAMĚSTNANCI
. . . postaráme se o váš volný čas
Mgr. Ludmila NOVÁKOVÁ
ředitelka SVČ Vyškov
Tel.: +420 517 348 962 (podatelna)
Mob.: +420 607 903 068
Mail: novakova(zavin)svcvyskov.cz
 
 • Pečuje o kvalitní a bezproblémový chod celé organizace SVČ Maják
   
Roman CHELÍK
zástupce ředitelky SVČ
vedoucí oddělení techniky
tel.: +420 517 348 962 (podatelna)
mob.: +420 601 383 312
mail: chelik(zavin)svcvyskov.cz
ICQ: 336-727-877
Skype: romcidlo1
 
 
 • vedoucí kroužků: počítačové, fotografický, lezecký, skákací boty, psaní všemi 10ti prsty metodou naslepo,
 • organizace soutěží: KK a MČR Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, OK sportovních soutěží pro I. stupeň
 • programy a kurzy: adaptační, stmelovací a teambuildingové
 • pobyty: zážitkové pro ZŠ a SŠ, víkendové na TZ Malina Ruprechtov, SVČ Vyškov a ZŠ a MŠ Pustiměř
 • zabezpečení technického zázemí na akcích SVČ Maják
 • letní odborný tábor na TZ Malina v Ruprechtově: Léto na Maliné (IV. turnus) + I. turnus
 • příměstské tábory: odborný pro letecké modeláře, firemní PT
 • kurzy pro dospělé: foto workshop, skákací boty, PC
 • akce na klíč: výuka skákacích bot, maškarní karnevaly, dětské dny, akce pro školy, obce, firmy
 • spolupráce: Asociace Paprsek Vyškov. HSK Vyškov, Modelářský klub Vyškov
 • IT správce sítě SVČ Maják
 • administrátor interního informačního systému Domeček
 • zabezpečovací systém budovy SVČ Vyškov
 • kamerový bezpečnostní systém SVČ Vyškov
   
Blanka Formánková
vedoucí oddělení dopravní výchovy
tel.: +420 517 348 962 (podatelna)
mob.: +420 601 383 310
mail: formankova(zavin)svcvyskov.cz
 
 • vedoucí kroužků: keramika, Šikulky
 • aktivity v oblasti dopravní výchovy- výuka 4. ročníků, okresní kola dopravních soutěží, dopravně preventivní akce
 • organizace okresních kol olympiád: matematická, fyzikální, chemická, biologická, zeměpisná, Pythagoriáda, Archimediáda
 • organizace akcí: vánoční zvonění, velikonoční keramika, adaptační pobyty na TZ Malina v Ruprechtově, akce pro veřejnost a neziskové organizace na DDH
 • výukové programy pro MŠ a ZŠ: Kde se bere papír, Ježek, výuka na dětském dopravním hřišti
 • letní tábor na TZ Malina v Ruprechtově (II. turnus), příměstský tábor v SVČ
 • pokladna SVČ Maják
   
Mgr. Žaneta HOMOLOVÁ (Tomášková)
vedoucí odloučeného pracoviště Rousínov, Habrovany, Olšany
tel.: +420 517 348 962 (podatelna)
mob.: +420 602 664 479
mail: homolova(zavin)svcvyskov.cz
 
 • vedoucí kroužků: Makovice - deskové hry (2x) , Klub deskových her – Rousínov, sportovní hry, výtvarný, stavaři
 • příměstské tábory: Tour De Vyškov – DDH,  SVČ Maják (4x), Olšany (2x), Rousínov (3x), prázdninové výlety v době pololetních, jarních, velikonočních a podzimních prázdnin (Wikyland, Bongo, Bruno, Vida!, Pevnost poznání, Laser game…)
 • organizace akcí: Akademie Vyškov, Turnaje v deskových hrách, Podpůrná skupina kojení, Hurá na kolo, OK DSMC
 • akce na klíč: karnevaly, dětské dny, mikulášské besídky…
 • společné aktivity s jinými organizacemi: Miniměstečko Vyškov, Rousínovské trhy, příměstské tábory, Akademie ZŠ Habrovany
 • výukové programy v Rousínově
 • aktivity v oblasti dopravní výchovy- výuka 4. ročníků, okresní kola dopravních soutěží, dopravně preventivní akce, hurá na kolo
 • spolupráce: obec Olšany, SDH Olšany, T.K. Wild Horse Olšany, město Rousínov, ZŠ Habrovany, Apoštolská církev, ČČK
 • správce Facebooku
   
Bc. Jaroslava KOVÁČOVÁ
vedoucí oddělení sportu a klubu mládeže Pinocchio
tel.: +420 517 348 962 (podatelna)
mob.: +420 720 373 994
Mail: kovacova(zavin)svcvyskov.cz
 
 • vedoucí kroužků: keramika, stolní tenis
 • aktivity v klubu mládeže a správa budovy Pinocchio
 • organizace okresních sportovních soutěží, okresních přeborů
 • výukové programy pro MŠ a ZŠ: Kapka, Hlína
 • víkendové pobyty na TZ Malina v Ruprechtově, v budově SVČ Maják a Pinocchio
 • zážitkové pobyty pro ZŠ a SŠ na TZ Malina v Ruprechtově
 • letní tábory na TZ Malina v Ruprechtově (I. turnus), volejbalový, Květinkové léto a příměstský tábor Tanec v Pinocchiu
 • kurzy pro dospělé: Tiffany, bubnování, tance, Skleněná dílna – lehané sklo
   
Magda MUSILOVÁ
vedoucí oddělení outdoor a umělecké tvorby
tel.: +420 517 348 962 (podatelna)
mob.: +420 601 383 311
mail: musilova(zavin)svcvyskov.cz
 
 • vedoucí kroužků: keramika, tvořivé ruce
 • programy a kurzy: adaptační a stmelovací kurzy pro SŠ, teambuildingové kurzy pro firmy
 • pobyty: zážitkové pro ZŠ a víkendové pro děti a mládež na TZ Malina Ruprechtov, SVČ Vyškov a na ZŠ a MŠ Pustiměř
 • organizace akcí: Čertoviny, karneval, OK sportovních soutěží pro I. stupeň ZŠ
 • výukové programy pro MŠ a ZŠ: Hlína
 • kurzy pro dospělé: Keramická dílna, Skleněná dílna – lehané sklo, Tiffany, Fimo hrátky, drátování, pedig
 • letní tábor na TZ Malina v Ruprechtově (I. + 4. turnus), příměstský tábor firemní
 • akce na klíč: maškarní karnevaly, dětské dny, zážitkové a zábavné akce pro školy, obce a firmy
 • spolupráce: Asociace Paprsek Vyškov, AŠSK Vyškov, OHK Vyškov
 • půjčovna: kostýmů a atrakcí
   
Bc. Veronika Osičková
vedoucí oddělení art a propagace
tel.: +420 517 348 962 (podatelna)
mob.: +420 725 961 466
mail: osickova(zavin)svcvyskov.cz
 
 • vedoucí kroužků: keramika, kytara, výtvarka MŠ a výtvarka ZŠ
 • organizace okresních kol olympiád: dějepisná, český jazyk, konverzace v Aj
 • organizace akcí: Kolobrnďák, Vyškovská světýlka, Karneval, Vánoční dílny, Den otevřených dveří
 • výukové programy pro MŠ a ZŠ: Hlína, Trička, Sladká koleda
 • pobyty: zážitkové pro ZŠ a SŠ, adaptační a víkendové pobyty na TZ Malina v Ruprechtově
 • letní tábor na TZ Malina v Ruprechtově (II. turnus)
 • příměstské tábory: Kouzelný svět v SVČ Maják, firemní PT
 • kurzy pro dospělé: keramická dílna
 • spolupráce s Asociací Paprsek Vyškov
 • propagace SVČ Maják
   
  Petra Pernicová
t. č. na mateřské dovolené
tel.: +420 517 348 962 (podatelna)
mob.: +420 722 501 146
mail: pernicova(zavin)svcvyskov.cz
 
 • vedoucí kroužků: flétna, angličtina pro děti i dospělé, cvičení maminek s dětmi
 • organizace soutěží: OK Recitační soutěže Vyškov, OK DSMC a KK DSMC Vyškov
 • organizace akcí: Máme rádi zvířata, Akademie SVČ, Hurá na kolo
 • aktivity v oblasti dopravní výchovy – výuka  4.ročníků, okresní a krajské kolo dopravní soutěže, dopravně preventivní akce
 • programy a kurzy: Cvičení s dětmi v šátku dle Anny Kohutové, kurz vázání šátku, poporodní cvičení, lekce pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému, diagnostika a následná náprava břišní diastázy
 • příměstské tábory: příměstské tábory na SVČ Vyškov a DDH, prázdninové výlety v době jarních, velikonočních a podzimních prázdnin (Wikyland, Bongo, Bruno, Vida!, Pevnost poznání,…)
 • aktivity pro nejmenší: kurzy pro novorozence, cvičení pro rodiče s dětmi, vzdělávací semináře
 • spolupráce: Centrum pro rodinu Vyškov, Divínek, Nosíme děti okres Vyškov
 • projekty a mezinárodní spolupráce
 • správce facebooku SVČ
 • PR pracovník Majáku
   
Jarmila Režná
vedoucí oddělení Jezdecké školy
tel.: +420 517 348 962 (podatelna)
mob.: +420 601 383 313
mail: rezna(zavin)svcvyskov.cz
 
 • vedoucí kroužků jezdecké školy
 • organizace akcí SVČ Maják v jezdeckém areálu Šafářský dvůr
 • výukové programy pro MŠ a ZŠ: Já mám koně, vraný koně; Tancování na farmě a Tluče bubeníček
 • pobyty: zážitkové pro ZŠ a SŠ a víkendové na TZ Malina v Ruprechtově
 • letní tábory na TZ Malina v Ruprechtově  (III. a V. turnus)
 • jízdy na koni pro veřejnost jako součást programu akcí SVČ Maják
 • organizace žonglérského workshopu Kejkle, ohňových vystoupení a lightshow
 • zajištění jezdeckých a chovatelských kroužků v SVČ Maják
   
Naděžda VYBÍRALOVÁ
oddělení jezdecké školy
tel.: +420 517 348 962 (podatelna)
mob.: +420725 865 023
mail: vybiralova(zavin)svcvyskov.cz
 
 • vedení kroužků: Hrátky se zvířátky, Přátelé čtyř tlapek, Jezdecká škola, Voltiž, Myslivecko-přírodovědný, Pony klub jezdecké školy
 • výukový program pro MŠ a ZŠ: Já mám koně, vraný koně
 • letní tábory na TZ Malina v Ruprechtově
 • příměstské tábory odborné se zvířátky a koňmi na Dopravním hřišti a na Nemojanském mlýně
 • organizace akce Máme rádi zvířata
     
Účetní a mzdové oddělení
Soňa SRNOVÁ  
  tel.: +420 517 348 962 (podatelna)
mob.: +420 728 207 380
mail: ucetní(zavin)svcvyskov.cz
Anna GALIOVÁ  
   
Administrativní pracovnice na podatelně
Marcela ORBÁNOVÁ
administrativní pracovnice - podatelna
tel.: +420 517 348 962
mail: orbanova(zavin)svcvyskov.cz
   
Naděžda PACEJKOVÁ
administrativní pracovnice - podatelna
tel.: +420 517 348 962
mail: pacejkova(zavin)svcvyskov.cz
   
Technicko hospodářští pracovníci
Jaroslav Formánek
Jan Slezák
Jana Mikolášová
Eva Kučerová
 

Naši partneři

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.