OPĚT OTEVÍRÁME !!

08.05.2020
Vážení rodiče, milí účastníci zájmových aktivit,
 

       jistě jste zaznamenali, že od 11. 5. 2020 lze obnovit zájmové vzdělávání ve střediscích volného času. Tímto Vám velmi rádi sdělujeme, že i Maják činnost postupně od 18. 5. 2020 znovu zahájí. V současné době pracujeme na tom, abychom zabezpečili chod SVČ jak po stránce hygienické, tak organizační. Bohužel nelze obnovit  činnost všech kroužků z důvodů provozních, technických, personálních a hygienických, proto bude obnovena činnost jen některých kroužků.

       Oznámení o konání konkrétního kroužku Vám v následujících dnech budeme rozesílat buď e-mailem, telefonicky nebo  sms.
 
       Před příchodem do kroužku je nutné seznámit se s podmínkami účasti a pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v SVČ. Ke stažení zde: Ochrana zdraví SVČ 
 
Z nich nejdůležitější jsou tyto:
 • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví  ke stažení zde: Čestné prohlášení, které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pracovníkovi Majáku u vstupu do budovy Majáku nebo odloučeného pracoviště. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn!
 • Do budovy Majáku a odloučených pracovišť bude umožněn vstup pouze účastníkům, nikoliv rodičům a jinému doprovodu.
 • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru.
 • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech", a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou schůzkou  je s nimi stručně pedagog seznámí.
Povinnosti v budově Majáku a odloučených pracovištích
 
       Všichni účastníci a zaměstnanci nosí ve všech prostorách roušky (i v průběhu vzdělávání). Každý účastník bude mít s sebou 2 podepsané roušky (1 náhradní) a sáček na použitou roušku

       Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k nevpuštění do SVČ (popřípadě k vyřazení účastníka).

       Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školského zařízení vstoupit.

       Účastníci budou přicházet přesně na dobu začátku kroužku a odcházet ihned po ukončení. Do budovy budou vpuštěni (bez doprovodu)  těsně před zahájením schůzky a po ukončení schůzky musí budovu ihned opustit. Prosíme, pokud si Vaše dítě vyzvedáváte, buďte dochvilní!

       Účastníci musí přijít již v požadovaném oděvu a půjdou přímo do jednotlivých učeben, protože prostory pro převlékání (šatna) nebudou v provozu. 

       Na základě pokynu vedoucího kroužku jsou účastníci v případě potřeby povinni nosit do kroužku vlastní pomůcky.

       Nebude možný volný pohyb po budově, zdržování se v hale, případně společných prostorách (s výjimkou WC).
       K dispozici bude mýdlo, tekoucí voda, jednorázové ručníky, dezinfekce rukou u vchodu i v učebnách.

       Prostory Majáku i odloučených pracovišť budou průběžně  dezinfikovány a budou dodržena všechna hygienická opatření.

Další upozornění

       Prosíme zletilé účastníky a zákonné zástupce účastníků, aby zvážili navštěvování kroužku v případě, že  sám účastník nebo osoba, sdílející domácnost s účastníkem, patří do skupiny s rizikovými faktory, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví:
 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou  systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např:
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)      
b) při protinádorové léčbě  
c) po transplantaci solidních orgánů a nebo kostní dřeně
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin.
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Co dělat v případě, že účastník patří do rizikové skupiny 

       Do rizikové skupiny patří účastník, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 
 
       Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti účastníka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
V případě nejasností nebo dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem, popř. vyčkejte na kontakt ze strany pracovníka Majáku nebo vedoucího kroužku.. 

       Těšíme se na Vás a  prosíme o odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo případnému nekontrolovatelnému šíření nákazy. Děkujeme.
 
Pracovníci Majáku SVČ
  
 

Naši partneři

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.