PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ

16.10.2020 Vážení rodiče,  vedoucí, děti a ostatní účastníci našich aktivit,
je nám velmi líto, že se ještě nějaký čas nebudeme potkávat na našich aktivitách. Na základě  usnesení vlády ČR, je dočasně zakázaná přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání, proto se prodlužuje zavření Majáku až do 1. 11. 2020.  Věříme, že po tomto termínu činnost obnovíme a budeme se opět setkávat v kroužcích i na akcích. Momentálně připravujeme a vylepšujeme prostory, programy budoucích akcí a kroužků. No, a těšíme se, že si zameškaný čas společně pořádně vynahradíme!
V případě, že se do konce ledna 2021 neuskuteční garantovaný počet schůzek, vrátíme vám za neodučené hodiny poměrnou část platby. Přejeme všem hlavně pevné zdraví a prosíme o strpení.
 
pracovníci Majáku

Naši partneři